Bazy danych można podzielić według struktur organizacji danych, których używają:

Bazy proste:
  kartotekowe
  hierarchiczne
Bazy złożone:
  relacyjne
  obiektowe
  relacyjno-obiektowe
  strumieniowe
  temporalne
  nierelacyjne (NoSQL)